De 10 eigenschappen van een goede brochure

U wil een nieuwe bedrijfsbrochure om te versturen naar uw prospecten of u wil de troeven van uw nieuw product duidelijk en helder presenteren? Een doordachte aanpak leidt tot een succesvol project: een degelijke brochure of folder die doel treft.

1. AANTREKKELIJK

Een brochure is een ‘kijkding’ en moet dus visueel aantrekkelijk zijn: goed ogend, eigentijdse vormgeving, grafisch goed opgebouwd, evenwicht tussen beeld en tekst.?Ook communicatief moet ze aantrekkelijk zijn: interessant, onderscheidend, veelbelovend, uitnodigend om haar vast te nemen, te doorbladeren, te lezen, mee te nemen, te houden... Leer de lessen van goede commerciële magazines (Stern, Paris Match, Cosmopolitan,...): opening met grote koppen, ondertitels, samenvattende intro, sterke illustraties, grote openingsfoto, alle illustraties mét onderschrift, 'streamers', verklarende buitentekstkadertjes, veel tussentitels, 'infografieken', enz.

2. HÉLDER EN TOEGANKELIJK

Een heldere boodschap of propositie is er één die je onmiddellijk begrijpt en na lectuur kan navertellen. Een heldere tekst is goed geschreven, kort, met heldere zinnen, geen wollig taalgebruik, geen holle woorden of 'reclametaal'... Ook een heldere, duidelijk herkenbare structuur maakt een brochure overzichtelijk, toegankelijk en je vindt er gemakkelijk je weg in (zoals in een stad met brede lanen). Tenslotte moet je ook onmiddellijk de aard (en dus het doel) van een brochure kunnen herkennen: een imago-brochure is fundamenteel anders dan een productcatalogus, een jaarverslag anders dan een hand-out op een vakbeurs.

3. INFORMATIEF, INTERESSANT

Interessant betekent: lezenswaardig (voor de doelgroep), met relevante informatie, begrijpelijk, niet té technisch, te droog of te belerend. Versleten ‘diatheek-foto’s’ kunnen een interessante tekst onrecht aandoen en een brochure een saaie, oninteressante look bezorgen.

4. RODE DRAAD

Een sterke brochure heeft altijd een ‘rode draad’, een thema, een leitmotiv dat doorheen de hele brochure loopt en alles aan mekaar bindt. Dat verhoogt de interesse, de toegankelijkheid en faciliteert de herinnering van de inhoud van de brochure.

5. LEESBAAR

Leescomfort is cruciaal. Een moeilijk leesbare tekst doet de lezer afhaken. Kies dus compromisloos voor leesbare lettertypes: voldoende corpsgrootte, een schreefletter eerder dan een schreefloze, een rechte eerder dan een cursieve, een positieve tekst eerder dan een negatieve (witte letters op zwarte achtergrond). ?Ook de lay-out moet plichtsbewust bijdragen tot leescomfort. Dus geen te brede kolommen (de breedte van een krantenkolom is optimaal voor leesgemak), geen nutteloze vlakken of lijnen, niets dat de lectuur bemoeilijkt...

6. GOED GEÏLLUSTREERD

U weet het: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Illustraties staan ten dienste van de inhoud, de aard en het doel van de brochure. Zij bepalen in hoge mate de aantrekkelijkheid, de sfeer, de tone of voice, de herkenbaarheid, de communicatiekracht van een brochure. ?Goede illustraties hebben ‘stopping power’ en kunnen een beslissende invloed hebben op het imago en de positionering van het product of bedrijf dat het voorwerp is van de brochure.

7. DOELGROEPGERICHT

Een goede brochure wordt meestal geschreven vanuit de interessesfeer, het taalgebruik en de semantiek van de doelgroep. De lezer moet het gevoel krijgen dat ze voor hem ontworpen en geschreven is. Tip: doe de "features-functions-benefits" oefening en concipieer de brochure vervolgens vanuit de benefits.

8. FUNCTIONEEL

Eigenlijk moest elke brochure een 'jobdescription' meekrijgen: wat moet ze voor ons doén, wat verwachten we er precies van? Van een goede brochure zie je de functie meteen. Een brochure moet beantwoorden aan bepaalde communicatiedoelstellingen en haar specifieke rol vervullen in het geheel van de communicatie-mix.

9. ONDERSCHEIDEND, POSITIONEREND

Een goede brochure moet, zeker in business-to-business, sterk bijdragen tot de 'positionering' van een bedrijf. Check nog even de positionering en kijk of de brochure consistent is en bijdraagt tot de verduidelijking en confirmatie van wat u onderscheidt van uw concurrenten.

10. VISIE

Een ‘visie’ is een brede, fundamentele kijk op de eigen bedrijvigheid, die de korte termijn overstijgt, een blik op de horizon... In een sterke brochure voel je die visie, die eigen kijk, de eigen bedrijfswaarden.

Op June 1, 2012